Andrew P. Kroglund

Nordområdene åpner seg

I midten av april 2021 avholdt Grønland valg. Denne gangen var det usedvanlig stor interesse for valgresultatet. Hovedgrunnen var kamp om et gruveprosjekt. Bak prosjektet står australsk og kinesisk kapital. Grønland er i ferd med å bli en attraktiv partner. Dette handler om makt, arbeidsplasser, selvstendighet, penger og miljøvern. Og en gryende dragkamp mellom stormaktene. …

Nordområdene åpner seg Read More »

Bærekraftig matproduksjon og en ny naturforståelse

Våren står for døren. Snart skal bonden pløye og så. Men hvor er alle innsektene som skal pollinere ulike vekster, og hvorfor forsvinner så mange dekar norsk landjord hvert år til datalagringsgiganter, driftsbygninger, veibygging eller næringsbygg? Norge, landbruket og du og jeg står overfor noen viktige veivalg i årene framover. Miljøkostnader må innkalkuleres i alt …

Bærekraftig matproduksjon og en ny naturforståelse Read More »

Op-Ed | Inn i teknologiens alder – med og uten demokrati | Andrew P. Kroglund

Facebook har sluset brukere til flere av de høyreorienterte Q-anon gruppene, meldte NTB den 3. oktober 2020. Facebook har gjennom sin plattform også vært indirekte medansvarlige for folkemord på rohyngyaer i Myanmar. Vi alle påvirkes av det trykkammeret mange av de nye sosiale plattformene skaper. Men de vil helst slippe å ta ansvar for det, …

Op-Ed | Inn i teknologiens alder – med og uten demokrati | Andrew P. Kroglund Read More »

Bangladesh Climate

With one foot in the sea; Bangladesh showing a way to the future

Bangladesh faces many challenges, first and foremost political. Democratic space has been narrowing, and religious fanaticism in certain quarters is a deeply worrying aspect. The country is also confronted with environmental challenges. Although Bangladesh literally has its feet in deep water, there are also promising developments going on. Bangladesh is one of the developing countries …

With one foot in the sea; Bangladesh showing a way to the future Read More »

শুদ্ধস্বর
Translate »
Scroll to Top