Andrew P. Kroglund

Andrew P. Kroglund is a freelance journalist and consultant. He has been director of the Norwegian Rainforest Foundation, and a senior adviser for several Norwegian NGOs, working on issues of social justice, food security, and the environment.

Elections — Norwegian style

Norway is the world’s most democratic country according to ‘The Economist’ magazine’s ‘democracy index’ of 2019.  With 9.87 points out of a possible 10, Norway tops the 167 countries included in the index. Iceland is just behind, Sweden follows in third place as the most democratic EU country, followed by New Zealand. Denmark, Canada, Ireland,

En ny type sorg

Barn og unge ringer nå til etablerte krisetelefoner for å få trøst. En ny type sorg brer om seg. Menneskearten har oppdaget at vi er del av naturen. Og det gjelder uansett om vi bor i nord, sør, øst eller vest. I avisa Vårt Land den 13. august skriver journalisten Cathrine Northug om hvordan Kirkens

The world’s best country – but still not Paradise

Norway basically always comes out top three in different UN surveys when it comes to equality, development and living conditions. Does that mean we are dealing with a country without social, political, and economic discrimination? And is what we measure relevant enough? The UN Human Development Report, published by the United Nation’s Environmental Program (UNEP),

Norge – en klimastormakt med utfordringer

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse klima- og miljøutfordringene. Norge gjør mer på denne arenaen enn folk flest vet om. Samtidig lider landet under en manglende samstemthet i det vi gjør. Jeg har personlig hatt gleden av å følge Norges innsats internasjonalt, gjennom at jeg i flere år jobber aktivt med klimaspørsmål, både i

Nordområdene åpner seg

I midten av april 2021 avholdt Grønland valg. Denne gangen var det usedvanlig stor interesse for valgresultatet. Hovedgrunnen var kamp om et gruveprosjekt. Bak prosjektet står australsk og kinesisk kapital. Grønland er i ferd med å bli en attraktiv partner. Dette handler om makt, arbeidsplasser, selvstendighet, penger og miljøvern. Og en gryende dragkamp mellom stormaktene.

Bærekraftig matproduksjon og en ny naturforståelse

Våren står for døren. Snart skal bonden pløye og så. Men hvor er alle innsektene som skal pollinere ulike vekster, og hvorfor forsvinner så mange dekar norsk landjord hvert år til datalagringsgiganter, driftsbygninger, veibygging eller næringsbygg? Norge, landbruket og du og jeg står overfor noen viktige veivalg i årene framover. Miljøkostnader må innkalkuleres i alt

Fra salafisme til Jihad

En 30-år gammel kvinne er i disse dager tiltalt for terrordeltagelse, blant annet på grunn av ekteskap med tre IS-krigere og opphold i «kalifatet» i årene 2013 til 2019. Hva får unge mennesker til å bli så opptatt av islam at de går fra nidkjær rett-troenhet til krigersk Jihad? En bok kaster spennende lys over

শুদ্ধস্বর
error: Content is protected !!