Andrew P. Kroglund

Andrew P. Kroglund is a freelance journalist and consultant. He has been director of the Norwegian Rainforest Foundation, and a senior adviser for several Norwegian NGOs, working on issues of social justice, food security, and the environment.

The world’s best country – but still not Paradise

Norway basically always comes out top three in different UN surveys when it comes to equality, development and living conditions. Does that mean we are dealing with a country without social, political, and economic discrimination? And is what we measure relevant enough? The UN Human Development Report, published by the United Nation’s Environmental Program (UNEP), …

The world’s best country – but still not Paradise Read More »

Norge – en klimastormakt med utfordringer

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse klima- og miljøutfordringene. Norge gjør mer på denne arenaen enn folk flest vet om. Samtidig lider landet under en manglende samstemthet i det vi gjør. Jeg har personlig hatt gleden av å følge Norges innsats internasjonalt, gjennom at jeg i flere år jobber aktivt med klimaspørsmål, både i …

Norge – en klimastormakt med utfordringer Read More »

Nordområdene åpner seg

I midten av april 2021 avholdt Grønland valg. Denne gangen var det usedvanlig stor interesse for valgresultatet. Hovedgrunnen var kamp om et gruveprosjekt. Bak prosjektet står australsk og kinesisk kapital. Grønland er i ferd med å bli en attraktiv partner. Dette handler om makt, arbeidsplasser, selvstendighet, penger og miljøvern. Og en gryende dragkamp mellom stormaktene. …

Nordområdene åpner seg Read More »

Bærekraftig matproduksjon og en ny naturforståelse

Våren står for døren. Snart skal bonden pløye og så. Men hvor er alle innsektene som skal pollinere ulike vekster, og hvorfor forsvinner så mange dekar norsk landjord hvert år til datalagringsgiganter, driftsbygninger, veibygging eller næringsbygg? Norge, landbruket og du og jeg står overfor noen viktige veivalg i årene framover. Miljøkostnader må innkalkuleres i alt …

Bærekraftig matproduksjon og en ny naturforståelse Read More »

Op-Ed | Inn i teknologiens alder – med og uten demokrati | Andrew P. Kroglund

Facebook har sluset brukere til flere av de høyreorienterte Q-anon gruppene, meldte NTB den 3. oktober 2020. Facebook har gjennom sin plattform også vært indirekte medansvarlige for folkemord på rohyngyaer i Myanmar. Vi alle påvirkes av det trykkammeret mange av de nye sosiale plattformene skaper. Men de vil helst slippe å ta ansvar for det, …

Op-Ed | Inn i teknologiens alder – med og uten demokrati | Andrew P. Kroglund Read More »

Bangladesh Climate

With one foot in the sea; Bangladesh showing a way to the future

Bangladesh faces many challenges, first and foremost political. Democratic space has been narrowing, and religious fanaticism in certain quarters is a deeply worrying aspect. The country is also confronted with environmental challenges. Although Bangladesh literally has its feet in deep water, there are also promising developments going on. Bangladesh is one of the developing countries …

With one foot in the sea; Bangladesh showing a way to the future Read More »

শুদ্ধস্বর
Translate »
error: Content is protected !!
Scroll to Top