Anti-Nazi Sign Supports Norwegian, Shuddhashar

Geburg Aasland (1886-1970) blind organist og aktivist

  «Det er så sin sak å prøve å skissere en manns profil mens han ennå er blant oss», skrev biskop Johannes Smidt i forordet til Geburg Aaslands selvbiografi, ‘I kamp med skjebnen’, i 1968. «Først og fremst vil han kanskje selv protestere. Men det er nå, mens bildet er levende, det bør tegnes. For …

Geburg Aasland (1886-1970) blind organist og aktivist Read More »