Sosial og politisk diskriminering i Norge

Med et stadig individualiserende samfunn hvor kollektivet gjennomsyres av ignoranse er diskriminering fremdeles et komplekst, aktuelt og viktig tema i Norge. For selv i et land med en unik mosaikk av folkeslag og ulike kulturer har de fleste enkeltindivider sin egen ide om hva som er komfort, og kan føle det som ukomfortabelt når de …

Sosial og politisk diskriminering i Norge Read More »